ژئودزیژئوماتیک

نخستین خبری که ماهیت میدان مغناطیسی زمین را آشکار ساخت!

میدان مغناطیسی زمین, ژئومغناطیس
آموزش نقشه برداری آپسیس

ماهیت میدان مغناطیسی زمین

در دهه ۸۰ میلادی رسانه های گروهی از وقوع انفجارات شدید در خورشید (در منظومه شمسی) خبر داده و متذکر شدند در اثر این انفجارات تشعشعات خطرناکی وارد جو زمین شده و ذرات الکتریکی باردار آن برای همگان مضر خواهد بود. در این گزارش ها از قطع ارتباطات رادیویی در سراسر جهان و از کارافتادن ماهواره ها و سیستم های برق رسانی سخن می رفت. این نگرانی ها همه به حق بودند پس از انفجارات شدید خورشیدی که ۱۴ سال پیش صورت گرفتند ابری از ذرات باردار پر انرژی (این ذرات باردار در زبان فیزیک دانان پلاسما نامیده می شود) با قدرتی ۱۷۰۰ بار بیشتر از روزهای معمولی به سوی سیاره ما وزیدن گرفت. در آن زمان دانشمندان از این بیم داشته اند که اگر طوفان حاصل از این ذرات پر انرژی به میدان مغناطیسی زمین برسند در میدان مغناطیسی شدت جریان الکتریکی ان چنان زیاد خواهد بود که تقریباً تمام فیوزهای سیستم های الکتریکی از کار خواهند افتاد. خوشبختانه این فاجعه عظیم به وقوع نپیوست. تنها برخی از فرکانس‌های رادیویی دچار اشکال پخش شدند و کار بعضی از ماهواره ها به صورت موقت و از روی احتیاط متوقف شد.

میدان مغناطیسی زمین, چرا میدان مغناطیسی زمین عوض می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید