ژئودزیژئوماتیکنقشه برداری

مدل میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی IGRF

میدان مغناطیسی زمین,IGRF,مدل میدان مغناطیسی زمین,IAGA, DGRF ,مدل میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی
آموزش نقشه برداری آپسیس

با ظهور رایانه­ های الکترونیکی، محاسبات حجیم و حجیم ­تر آسان شد. اگر داده کافی با دقت خوب در دسترس باشد، عملاً محدودیتی در برش مدل ­ها باقدرت امروزه رایانه­ ها وجود ندارد. برای نمونه، پتانسیل گرانشی شکلی کاملاً مشابه با پتانسیل ژئومغناطیسی دارد (به­جز برای ترم l = 0 که در دومی وجود ندارد)، و پتانسیل گرانشی از مشاهدات ماهواره­ ای که تا درجه ۲۰۰ یا بیشتر می­ رسد، منتج می­ شود (بیش از ۴۰۰۰۰ ضریب). محدودیت برای SHA پتانسیل ژئومغناطیسی از علت دیگری می­ آید. که در ادامه توضیح داده می­ شود.

ازآنجاکه مدل­ های بسیاری توسط محققان مختلف تولیدشده بودند، ترکیب کردن این تلاش­ ها به­ منظور دست یافتن به بهترین مدل ضروری شد. یک تلاش هماهنگ بین ­المللی تحت حمایت انجمن بین­ المللی ژئومغناطیس و فضاکاوی (IAGA) انجام‌شده، و میدان مرجع ژئومغناطیسی بین ­المللی (IGRF) در سال ۱۹۶۵ تولید شد. این مدل بر پایه نتایج دوازده گروه­ تحقیق و یا بیشتر از سرتاسر جهان بود و سطح برش مدل درجه ۱۰ تعیین شد. ازآن‌پس IGRF  یک سری از مدل­ ها را در بازه­ ای بین سال­ های ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۰ منتشر کرد. با بررسی دائمی داده­ هایی که اخیراً به‌دست‌آمده و تلفیق تلاش­ های گروه­ های محقق، IGRF بهترین مدل توصیف میدان ژئومغناطیسی در این دوره در نظر گرفته‌شده است.

مدل­ های بسیاری توسط محققان مختلف تولیدشده بودند، ترکیب کردن این تلاش­ها به­ منظور دست یافتن به بهترین مدل ضروری شد. یک تلاش هماهنگ بین ­المللی تحت حمایت انجمن بین­ المللی ژئومغناطیس و فضاکاوی (IAGA) انجام‌شده، و میدان مرجع ژئومغناطیسی بین ­المللی (IGRF) در سال ۱۹۶۵ تولید شد.

بخش داخلی میدان ژئومغناطیسی، که تماماً توسط هسته تولیدشده، اندک اما قابل­ توجه در بازه زمانی یک تا ده سال تغییر می­ کند. متعاقباً IGRF به­ منظور دقیق و به­ روز ماندن، معمولاً در بازه زمانی پنج‌ساله، بایستی موردبازنگری قرار گیرد. در جدول ‏زیر خلاصه ­ای از جزئیات نسل­های قبلی IGRF آمده است:

igrf

هر نسل شامل یک سری از مؤلفه­ مدل­ ها در بازه ­های ۵ ساله، به ­صورت معین و نامعین تعیین‌شده‌اند. هریک از مؤلفه‌های مدل که به­ طور معین تعیین‌شده‌اند یک میدان مرجع ژئومغناطیسی معین DGRF نامیده می­ شود که در نسل­ های ثانویه IGRF موردبازنگری قرار نمی­ گیرد. به مؤلفه­ مدل­ های غیر معین، مدل IGRF اطلاق می­ شود. توجه شود مدل­ های DGRF تنها برای مبدأهای زمانی از ۱۹۴۵ به بعد تولیدشده است.

انجمن IAGA دوازدهمین مدل IGRF و آخرین نسل از توصیف ریاضی استاندارد از میدان مغناطیسی اصلی زمین، مورداستفاده گسترده در مطالعه مغناطیس زمین، را دسامبر ۲۰۱۴ منتشر کرد. در حال حاضر تمام نسخه ­های دوازده گانه مدل میدان مرجع ژئومغناطیسی بین­ المللی IGRF به آدرس زیر موجود است.

برای دانلود نسخه های دوازده گانه مدل میدان مرجع میدان مغناطیسی زمین اینجا کلیک کنید.

وشکل زیر، شدت کل میدان مغناطیسی زمین را در سال ۲۰۱۵ از مدل IGRF 12 را نشان می دهد:

F

منبع: http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf_old_models.html

برای خواندن مقاله مأموریت میدان مغناطیسی SWARM اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید