ژئوماتیکویدئو

ماموریت EasyMap در Gniewczyna

ماموریت EasyMap در Gniewczyna
آموزش نقشه برداری آپسیس
ماموریت تهیه عکس نقشه از کارخانه واگن سازی Gniewczyna را می توانید در www.easymapuav.com ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید