ژئوماتیکنظام مهندسی

لیست تصویری منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آموزش نقشه برداری آپسیس

لیست تصویری منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

رشته عمران (اجرا)

۰۲-۰۳ omran ejra06

رشته عمران (نظارت)

۰۴-۰۵ omran nezarat06

رشته عمران (محاسبات)

۰۶ omran mohasebat 01

رشته معماری (طراحی)

۰۷ memari tarahi 01

رشته معماری (اجرا)

۰۸-۰۹ memari ejra06

رشته معماری (نظارت)

۱۰-۱۱ memari nezarat06

رشته تاسیسات مکانیکی

۱۲ tasisat mecaniki 01

رشته تاسیسات برقی

۱۳ tasisat barghi 01

رشته نقشه برداری

۱۵ naghshebardari 01

رشته شهرسازی

۱۴ shahrsazi 01

برای دانلود لیست تصویری منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ اینجا کلیک کنید

برای دانلود راهنمای آزمون نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید