اخبار ژئوماتیکژئودزی

فناوری اگنوس اروپا برای کره جنوبی

اگنوس
آموزش نقشه برداری آپسیس

فناوری اگنوس EGNOS اروپا برای کره جنوبی

فناوری سامانه ناوبری ماهواره ای اگنوس EGNOS اروپا به کره جنوبی فروخته شد تا این کشور یک سامانه ملی مشابه برای خود راه اندازی کند. کمپانی Thales Alenia Space با آژانس فضایی کره جنوبی (مؤسسه تحقیقات هوا و فضای کره) قراردادی را به این منظور امضا کرد تا زیرساخت های بخش زمینی سامانه تقویت ماهواره ای کره (KASS) را تأمین کند.

اگنوس مکمل «جی پی اس» است و قرار است مکمل «گالیلئو»، سامانه جهانی موقعیت یاب ماهواره ای اروپا هم باشد: اگنوس هم این سیستم ها را مطمئن تر می کند و هم سیگنال آنها را تصحیح می کند. در نتیجه عملکرد هر دو سیستم بهتر می شود.

ایستگاه های مانیتورینگ زمینی

شبکه ای از ۴۰ ایستگاه زمینی در سراسر اروپا اندازه گیری های مستقلی از سیگنال های GPS انجام می دهند، تصحیحات را محاسبه می کنند و این تصحیحات به سرعت از طریق تعدادی ماهواره زمین آهنگ به کابران ارسال می گردد.

سامانه های تقویت ماهواره ای (SBAS) مانند EGNOS اروپا و WAAS ایالات متحده دقت تعیین موقعیت و ناوبری به کمک GPS و در آینده نزدیک، گالیلئو، گلوناس، و بیدو را ارتقاء می دهند. پیش بینی می شود KASS به عنوان نهمین سامانه محلی تقویت ماهواره ای تا پایان ۲۰۲۰ در کره جنوبی عملیاتی شود.

منبع: GIM-International

نویسندهحمید غیور

دیدگاهتان را بنویسید