ژئوماتیکنظام مهندسینقشه برداری

فرمول هایی که وارد کردن آن ها در ماشین حساب های قابل برنامه نویسی توصیه می شود

برنامه نویسی ماشین حساب مهندسی
آموزش نقشه برداری آپسیس

اغلب داوطلبان آزمون نظام مهندسی نقشه برداری که کار با ماشین حساب مهندسی قابل برنامه نویسی (Programmable) را یاد می گیرند، این سوال در ذهنشان به وجود می آید که هنگام نوشتن فرمول ها و برنامه ها، کدام یک از این بی شمار فرمول موجود در منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری را وارد ماشین حساب کنیم؟ به کدام روابط بیشتر توجه کنیم؟ در پاسخ به این سؤال مطلب پیش رو را آماده کرده ایم تا با مطالعه آن بتوانید هرچه بیشتر و بهتر برای آزمون نظام مهندسی آماده شوید و از امکانات و توان ماشین حساب خود برای بالا بردن سرعت و دقت در محاسبات و پاسخ به سؤالات بهره مند شوید.

پیش از آن که فهرست روابط و فرمول های پر کاربرد و کلیدی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری را بررسی کنیم یک نکته مهم را یادآوری می شویم:

* به عنوان یک قاعدۀ کلی باید اشاره کنیم که هر آنچه که به تشخیص داوطلب باعث بالا بردن سرعت انجام محاسبات و یادآوری سریع روابط و فرمول ها می شود و همچنین درصد اشتباه در آزمون را کم می کند لازم است در ماشین حساب مهندسی، «فرمول نویسی» یا «برنامه نویسی» شود *

لیست زیر به تجربه و بر اساس سؤالات پر تکرار آزمون نظام مهندسی و دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری آپسیس تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری آپسیس (آزمون ورود به حرفه مهندسان) اینجا کلیک کنید.

نقشه برداری و روابط هندسی پایه

 • فاصله افقی بین دو نقطه با داشتن مختصات کارتزین دو بعدی یا x و y ابتدا و انتها
 • فاصله مایل بین دو نقطه با داشتن مختصات کارتزین سه بعدی یا x و y و z ابتدا و انتها
 • فاصله بین دو نقطه با داشتن مختصات قطبی r و theta
 • محاسبه زاویه حامل و ژیزمان بین دو نقطه
 • محاسبه مختصات نقطه B با استفاده از مختصات نقطه A و طول و ژیزمان AB
 • فاصله قائم نقطه C از خط گذرنده از نقاط A و B
 • تقاطع بین دو خط (با داشتن ۴ نقطه) بیشتر بخوانید…
 • قضیه کسینوس ها برای زاویه
 • قضیه کسینوس ها برای ضلع
 • قضیه سینوس ها
 • محاسبه مختصات مرکز دایره و شعاع آن با داشتن مختصات ۳ نقطه از دایره (CIRCLE BY 3 POINTS) – کد این برنامه برای ماشین حساب های fx-5800P و fx-4800P در کانال تلگرام آپسیس قرار گرفته است.

در توضیح آخرین مورد بالا باید بگوییم، مسئله “یافتن شعاع و مرکز دایره با داشتن ۳ نقطه از دایره” به روش های متعددی قابل حل است: استفاده از معادله دایره (هندسه تحلیلی)، تشکیل معادلات خطی برای به دست آوردن محل برخورد عمود منصف های دو وتر از دایره، استفاده از معادلات ژیزمان نقشه برداری، و … اما آنچه که مهم است وارد کردن رابطه نهایی یا جواب نهایی هر کدام از این روش ها در ماشین حساب است. به عنوان مثال برای مشاهده روابط یکی از این روش ها اینجا کلیک کنید.

 • محاسبه مساحت مثلث با داشتن سه ضلع (رابطه هرون)
 • محاسبه مساحت چندضلعی از روش گاوس (روش مختصاتی) – کد این برنامه برای ماشین حساب های fx-5800P و fx-4800P در کانال تلگرام آپسیس قرار گرفته است.
 • فرم قطبی روش گاوس در محاسبه مساحت چندضلعی (بیشتر بخوانید…)
 • مساحت قطاعی از یک دایره
 • مساحت محصور بین کمانی از دایره و وتر نظیر آن با داشتن شعاع و طول وتر
 • روش ذوزنقه ها در محاسبه مساحت
 • روش سیمپسون در محاسبه مساحت
 • روش سیمپسون در محاسبه حجم
 • محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو مقطع خاکبرداری Cut و خاکریزی Fill

تئوری خطاها

دقت یا خطای محاسبه مساحت قطعه زمین با اشکال هندسی مختلف

 • رابطه نهایی اعمال قانون انتشار خطا برای فرمول مساحت مستطیل، مساحت متوازی الاضلاع با داشتن دو ضلع و زاویه بین، مساحت ذوزنقه، میدان دایره ای و سایر اشکال هندسی که در آزمون به تکرار از آن ها سؤال مطرح شده است.

فرمول خطاهای سیستماتیک مترکشی (اندازه گیری با نوار) + اعمال صحیح تحصیحات

 • تغییر طول نوار در اثر کشش
 • تغییر طول نوار در اثر تغییرات دمایی
 • شکم دادن متر (شِنِت)
 • تصحیح خطای شیب (تصحیح تبدیل به افق)
 • تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا
 • تصحیح امتداد گذاری
 • خطای ناشی از مسطح فرض کردن زمین

ترازیابی

 • رابطه اثر کرویت زمین، اثر انکسار و برایند هر دو اثر در ترازیابی مستقیم و نحوه تصحیح قرائت روی شاخص (به مثبت و منفی بودن مقدار تصحیح توجه شود)
 • محاسبه خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب و میزان تصحیح قرائت روی شاخص (بر حسب میلی متر) با توجه به فاصله ترازیاب تا شاخص مدرج

پیمایش

 • دقت نسبی پیمایش
 • خطای مجاز پیمایش باز و بسته

نقشه برداری مسیر

 • کلیه پارامترهای قوس دایره ای ساده که با وارد کردن شعاع قوس و زاویه انحراف محاسبه می شوند
 • خطای ناشی از برابر گرفتن طول وتر و طول کمان در قوس دایره ای ساده
 • رابطه اصلی قوس قائم (معادله درجه ۲) و سایر پارامترهای این قوس در صورت لزوم، مانند طول بی سیکتریس قوس قائم و ارتفاع رأس قوس
 • شعاع قوس معادل، طول های تانژانت قوس معادل
 • روابط اصلی قوس کلوتوئید

میخکوبی مسیر

 • تعداد میخ های لازم برای میخکوبی و پیکه تاژ مسیر دایره ای شکل با فواصل معین

ژئودزی

 • شعاع انحنای مقطع قائم اولیه N
 • شعاع انحنای مقطع نصف النهاری M
 • پیدا کردن شماره زون و طول جغرافیایی مرکزی، و ضریب مقیاس در سیستم تصویر UTM

فتوگرامتری

 • پوشش های طولی و عرضی
 • جا به جایی ارتفاعی
 • اغراق ارتفاعی
 • تعداد نوار عکسبرداری
 • تعداد عکس های هر نوار
 • تعداد کل عکس های مورد نیاز پروژه با توجه به وسعت منطقه عکسبرداری

** اگر ماشین حساب شما برای وارد کردن این لیست ظرفیت کافی ندارد و یا امکان جستجوی یک فرمول خاص از میان فرمول های وارد شده زمان بر و یا گیج کننده است، نگران نباشید! روابط را در چند برگ بنویسید و با سایر منابع و جزوات در جلسه آزمون همراه خود داشته باشید 🙂 جای گذاری مقادیر و تشکیل رابطه ها در همان مد محاسباتی یا مد اصلی ماشین حساب (COMP) اگرچه کمی زمان بر خواهد بود ولی راه گشا است **

برای بررسی بیشتر هر یک از موارد ذکر شده در این مقاله، مطالعه بسته نظام مهندسی نقشه برداری آپسیس را به شما پیشنهاد می کنیم.

روابطی که از نظر شما می باید به این لیست اضافه شود را در بخش دیدگاه های همین مقاله با ما در میان بگذارید

نویسندهحمید غیور

دیدگاهتان را بنویسید