اخبار ژئوماتیک

صلاحیت اجرا در پروانه مهندسان رشته نقشه‌برداری را پس بدهید.

صلاحیت اجرا در پروانه مهندسان رشته نقشه‌برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

همان‌طور که مستحضر هستید اخیرا امکان درج صلاحیت اجرا بر روی پروانه داوطلبین پذیرفته‌شده در آزمون نظام مهندسی ساختمان در رشته نقشه‌برداری مقدور نبوده است و همچنین امکان ارتقا پایه صلاحیت اجرا برای مهندسان رشته نقشه‌برداری که پیش‌ازاین موفق به احراز صلاحیت اجرا به میزان مندرج در جدول شماره ۱۷ فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رشته مهندسی نقشه‌برداری در پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی رشته نقشه‌برداری شده بودند نیز متوقف گردیده است.

لذا بدین‌وسیله از مهندسان نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی در رشته نقشه‌برداری دعوت می‌کنم تا با امضای نامه‌ای که بدین منظور تهیه شده در جهت تلاش برای رفع موانع درج صلاحیت اجرا و همچنین ارتقای صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار خود، در این پویش فراگیر مشارکت کنند.

با مراجعه به نشانی زیر می‌توانید نامه را امضا کرده و در این پویش شرکت کنید.
www.fa.petitions.net/236583

فهرست اسامی امضا کنندگان را در لینک زیر بخوانید.
www.fa.petitions.net/signatures/236583

دیدگاهتان را بنویسید