ژئودزیژئوماتیک

سیستم مختصات زمین‌مرکز اینرسی ECI

سیستم مختصات زمین‌مرکز اینرسی ECI
آموزش نقشه برداری آپسیس

سیستم مختصات زمین‌مرکز اینرسی ECI

سیستم مختصات ECI دستگاهی است کارتزین که برخلاف سیستم ECEF به همراه زمین دوران ندارد. بسته به انتخاب صفحه اولیه می­ توان دو نوع کلی از دستگاه های ECI را تعریف نمود که مرسوم است در ژئودزی ماهواره ای سیستم اولیه منطبق بر استوا باشد، درحالی‌که برای برخی کاربردهای مکانیک سماوی صفحه ی اکلیپتیک به‌عنوان صفحه اولیه در نظر گرفته می­شود. با انتخاب استوا به‌عنوان صفحه اولیه محور Z به سمت قطب، محور X به سمت نقطه ورنال و محور Y نیز به‌صورت راست­گرد تعریف می گردد. با توجه به نحوه تعریف استوا و اکلیپتیک سیستم های ECI متفاوتی تعریف شده‌اند، که مشهورترین آن­ها J2000 و M50 هست. سیستم J2000 با در نظر گرفتن صفحه استوا و اکلیپتیک متوسط در ساعت ۱۲ روز اول ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی تعریف شده است. سیستم M50 نیز دقیقاً همانند J2000 تعریف می شود فقط در سال ۱۹۹۵٫

ECI

دیدگاهتان را بنویسید