ژئودزیژئوماتیک

سیستم تقویت منطقه وسیع/WAAS

WAAS,GPS
آموزش نقشه برداری آپسیس

سیستم تقویت منطقه وسیع/WAAS

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده در حال توسعه و ایجاد سیستم ناوبری حساس از نظر امنیت است که صحت، درستی و قابلیت دسترسی سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) را بهبود می دهد. به طوری که سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) می تواند اولین و مهمترین ابزار ناوبری برای مسیرهای هوایی و رویکردهای غیر دقیق باشد. سیستم WAAS صحت غیر نظامی GPS را در زمان واقعی تا حدود ۷ متر در سه بعد بهبود می بخشد و هم چنین قابلیت دسترسی سیستم را نیز بهبود می بخشد و می تواند اطلاعاتی از میزان درستی برای مجموعه پیکره GPS در اختیار بگذارد.

ادامه مقاله: http://www.apsis.ir/?p=2595

سیگنال های GPS توسط ۲۵ ایستگاه مرجع منطقه وسیع (WAGRS) دریافت می شوند. آن ها اطلاعات تصحیح را تعیین کرده و میزان درستی سیستم را ارزیابی می کنند. پیام های تصحیح سپس به ماهواره های مخابراتی ثابت مخابره می شوند.

WAAS,GPS

هواپیماها سیگنال های GPS را می شنوند و پیام بر روی فرکانس L2 سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS را می شنوند و پیام بر روی فرکانس L1 سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS توسط ماهواره های مخابراتی ثابت منتشر می شود. مزایای ادعا شده برای WAAS آن است که GPS را قادر می سازد که ابزار اولیه برای ناوبری هواپیما شامل بلند شدن، نزدیک شدن (به باند) و نشستن باشد. مسیرهای هوایی مستقیم تر و سر راست تر هستند و نیازی نخواهد بود که هواپیما محدودیت سیستم های ناوبری زمین پایه (مستقر در روی زمین) هدایت شوند.

تا آن جا که به نقشه برداری مهندسی مربوط می شود، ماهواره های WAAS می توانند به عنوان ماهواره های مازاد برای اندازه گیری شبه فاصله مفید باشند.

دیدگاهتان را بنویسید