ژئودزیژئوماتیک

IGS شامل ایستگاه های ثابت، پایگاه ها و مراکز آنالیز داده

IGS,افمریز ماهواره های GPS ,GPS,مهندس امیر الله وردی,SP3,شبکه IGS
آموزش نقشه برداری آپسیس

سرویس بین المللی IGS شامل ایستگاه های ثابت، پایگاه های داده و مراکز آنالیز داده است که داده های با کیفیت GPS و محصولات آن را به صورت آنلاین و نیز به صورت تقریباً real time در اختیار کاربران این سرویس اعم از دانشمندان، مهندسین و دانشجویان قرار می دهد.

این سرویس داده های مشاهداتی GPS را با دقت های بالا جمع آوری، ذخیره سازی و برای کاربران مختلف منتشر می کند. این مجموعه داده ها برای ساخت محصولات IGS استفاده می شوند و از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می گیرند. محصولات IGS برای بهبود و توسعه فریم مرجع زمینی بین المللی (ITRF)، نشان دادن تغییرات پوسته زمین، بررسی تغییرات ایجاد شده در سطح مایع زمین (سطح دریاها، لایه های یخی و…)، تعیین مدار ماهواره های علمی، بررسی یونسفر و اندازه گیری بخار آب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای دسترسی به لینک سرویس IGS اینجا کلیک کنید.

داده های منتشر شده توسط سرویس IGS

  • مشاهدات GPS وGLONASS که در قالب فرمتRINEX در اختیار کاربران قرار می گیرند.
  • افمریز منتشره شده ماهواره های GPS که در قالب فرمت RINEX در اختیار کاربران قرار می گیرند.
  • افمریز منتشره شده ماهواره های GLONASS که در قالب فرمت RINEX در اختیار کاربران قرار میگیرند.
  • فایل های مربوط به اتمسفر که در قالب فرمت RINEX در اختیار کاربران قرار می گیرند.
  • فایل های مشاهداتی مربوط به ماهواره هایی که در ارتفاع پایین برای کاربردهای مختلف قرار دارند موسوم بهLow Earth Orbiter مانند اطلاعات مربوط به Champ, Grace, Icesat, Jason, Sac-c

محصولات IGS

IGS به کمک این داده های خود، محصولاتی تولید می کند و آن را از طریق پایگاه های داده خود در اختیار کاربران قرار می دهد. این محصولات عبارتند از:

  • اطلاعات مداری و ساعت ماهواره های GPS , GLONASS
  • مختصات ایستگاه های دائم شبکه IGS و تغییرات این ایستگاه ها
  • نسبت به پلیت های تکتونیک
  • پارامترهای دورانی زمین
  • پارامترهای اتمسفریک

 یکی از محصولات IGS، افمریز ماهواره های GPS و نیز اطلاعاتی در مورد ساعت ماهواره ها و ایستگاه های IGS است.

افمریز ماهواره های GPS

۱- Broadcast Ephemerides یا افمریز منتشر شده

این افمریز توسط ماهواره های GPS منتشر شده و در قالب فایل های RINEX در اختیار کاربران قرار می گیرد. افمریز منتشر شده شامل اطلاعات مداری با دقت حدود ۱ متر و اطلاعات مربوط به ساعت ماهواره با دقت در حدود ۵ نانو ثانیه است. این اطلاعات با تأخیر یک روزه و به صورت روزانه منتشر می شود.

۲- Ultra-Rapid

این فایل ها شامل اطلاعات مداری با دقتی در حدود ۳ تا ۵ سانتی متر و نیز اطلاعات ساعت ماهواره  با دقتی در حدود ۱٫۵ تا ۳ نانوثانیه است. این اطلاعات معمولاً به صورت آنی و گاهی با تأخیر ۳ تا ۹ ساعت و در ساعت های ۳ و ۹ و ۱۵ و ۲۱ UTC منتشر می شود. فاصله زمانی بین اطلاعات آن (Sample Interval) برابر با ۱۵ دقیقه است. پسوند این فایل ها sp3 است و بیشتر با نام igu شناخته می شوند.

۳- Rapid

این فایل ها شامل اطلاعات مداری با دقتی در حدود ۲٫۵ سانتی متر و نیز اطلاعات ساعت ماهواره با دقتی در حدود ۷۵ پیکو ثانیه است. این اطلاعات معمولاً با تأخیر ۱۷ تا ۷۱  ساعت بعد و در ساعت ۱۷ UTC منتشر می شود. فاصله زمانی بین اطلاعات آن (Sample Interval) برابر با ۱۵ دقیقه برای اطلاعات مداری و ۵ دقیقه برای اطلاعات ساعت ماهواره و گیرنده است. پسوند این فایل ها sp3 است و بیشتر با نام igr شناخته می شوند.

۴- Final

این فایل ها که دقیق ترین اطلاعات مداری است شامل اطلاعات مداری با دقتی کمتر از  ۲٫۵ سانتی متر و نیز اطلاعات ساعت ماهواره  با دقتی کمتر از  ۷۵ پیکو ثانیه است. این اطلاعات معمولاً با تأخیر ۱۲ تا ۱۸ روز بعد و هر پنج شنبه منتشر می شود. فاصله زمانی بین اطلاعات آن (Sample Interval) برابر با ۱۵ دقیقه برای اطلاعات مداری و ۵ دقیقه برای اطلاعات ساعت ماهواره و گیرنده است. پسوند این فایل ها sp3 است و بیشتر با نام igs شناخته می شوند.

برای دانلود کردن محصولات IGS نیاز به اتصال به پایگاه های داده مختلف است. در ادامه پایگاه های داده به تفکیک مشخص شده است.

پایگاه های داده

۱- Broadcast Ephemerides یا افمریز منتشر شده

برای دریافت این فایل ها می توانید بر روی پایگاه داده های زیر کلیک کنید. پسوند این فایل ها yyn است که یکی از پسوندهای فایل های RINEX  و به طور مشخص مربوط به فایل های RINEX ناوبری است.(yy بیانگر شماره سالی است که میخواهید اطلاعات آن را دانلود کنید)

پایگاه داده ۱

پایگاه داده ۲

پایگاه داده ۳

۲- Ultra-Rapid

پسوند این فایل ها sp3 است و بیشتر با نام igu شناخته می شوند. برای دریافت این فایل ها از پایگاه های داده زیر استفاده کنید.

پایگاه داده ۱

پایگاه داده ۲

پایگاه داده ۳

پایگاه داده ۴

پایگاه داده ۵

۳- Rapid

پسوند این فایل ها sp3 است و بیشتر با نام igr شناخته می شوند. برای دریافت این فایل ها از پایگاه های داده زیر استفاده کنید.

پایگاه داده ۱

پایگاه داده ۲

پایگاه داده ۳

پایگاه داده ۴

پایگاه داده ۵

۴- Final

پسوند این فایل ها sp3 است و بیشتر با نام igs شناخته می شوند. برای دریافت این فایل ها از پایگاه های داده زیر استفاده کنید.

پایگاه داده ۱

پایگاه داده ۲

پایگاه داده ۳

پایگاه داده ۴

پایگاه داده ۵

IGS برای رسیدن به اهداف خود دارای شبکه ای از ایستگاه های دائم است که در سراسر زمین پراکنده شده است. یکی از محصولات IGS بردار موقعیت و بردار سرعت این ایستگاه های دائم است که با پسوند snx. در اختیار کاربران قرار می گیرد. این فایل ها با تأخیر ۱۱ الی ۱۷ روزه و در روز چهارشنبه هر هفته در اختیار کاربران قرار می گیرد. اطلاعات موقعیت دارای دقت مسطحاتی ۳mm و دقت ارتفاعی ۶mm و اطلاعات سرعت دارای دقت مسطحاتی ۲mm/yr و دقت ارتفاعی ۳mm/yr است. برای دریافت این فایل ها می توانید از پایگاه های داده زیر استفاده کنید.

پایگاه داده ۱

پایگاه داده ۲

پایگاه داده ۳

شبکه IGS

شبکه IGS در این تاریخ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۶) از ۴۷۳ ایستگاه دائم مجهز به گیرنده های GNSS تشکیل شده است که این ایستگاه ها در سراسر کره زمین پخش شده اند. از این ۴۷۳ ایستگاه ۴۰۴ ایستگاه فعال می باشند. در ایران تنها یک ایستگاه از شبکه IGS وجود دارد و آن هم ایستگاه تهران است. نحوه نامگذاری ایستگاه های دائم شبکه IGS به این صورت است که از ۴ حرف از اسم شهری که ایستگاه دائم در آن قرار دارد استفاده شده و آن را نامگذاری می کنند. به عنوان مثال ایستگاه تهران با نام tehn شناخته می شود.

IGS، اطلاعات مربوط به هر ایستگاه دائم را در قالب فایل هایی تحت عنوان لوگ (log) منتشر می کند.

? برای دسترسی به اطلاعات ایستگاه های شبکه IGS،  اینجا کلیک کنید.

? برای دسترسی به اطلاعات ایستگاه تهران از شبکه IGS، اینجا کلیک کنید.

به زودی مقاله ای که در آن نحوه دانلود کردن مشاهدات ایستگاه های IGS توضیح داده شود، منتشر خواهد شد. ?

نوشته مهندس امیر الله وردی کارشناس ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی اصفهان

برای دسترسی به وبلاگ مهندس امیر الله وردی اینجا کلیک کنید.

برای عضویت در گروه ژئودزی در تلگرام اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید