اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی “پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی”

سخنرانی های علمی در كارگاه آموزشی "پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی"
آموزش نقشه برداری آپسیس

در قالب برنامه دو سالانه کمیته اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو ارائه شد: سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی “پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی”

به نقل سایت سازمان نقشه برداری کشور، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ کارگاه “پایش تغییرات تراز سطح آب و جزر و مد سنجی”توسط مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور در قالب برنامه دو سالانه کمیته اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو و در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه، نمایندگان سازمان ها و مراکز علمی مختلف از جمله؛ سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان زمین شناسی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، موسسه تحقیقات آب، نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش و جمعی از کارشناسان و متخصصان دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها حضور داشتند.

این کارگاه آموزشی با خوشامدگویی و سخنرانی آقای مهندس شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری کشور آغاز شد و سپس مدرسین این دوره در خصوص موضوعات تخصصی این کارگاه به ایراد سخنرانی پرداختند.

خانم سلامی از کارشناسان مدیریت آبنگاری سازمان نقشه برداری کشور در مورد پدیده جزر و مد و علل و چگونگی پدید آمدن آن مطالبی را بیان کرد و در این باره به مباحث نجومی، مکان استقرار ماه، خورشید و زمین نسبت به هم ، روابط متأثر از آن ها بر روی جزر و مد، مولفه ها و پارامترهای جزر و مدی و انواع آن پرداخت.

در بخش دوم آقای دکتر فروغی یکی دیگر از کارشناسان مدیریت آبنگاری درباره انواع دستگاه های پایش سطح تراز آب؛ شامل دستگاه های راداری، مکانیکی، فشاری و آکوستیک، و معایب و مزایای استفاده از هر یک از این دستگاه ها توضیح داد.

وی در خصوص دستگاه های برخط سازمان نقشه برداری کشور گزارش مختصری ارائه نمود. بر خط سازی ارائه اطلاعات دستگاه های جزر و مدی از نوع الکترومکانیکی،اولین بار توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است که در این سخنرانی به آن اشاره شد.

اشاره به تفاهم نامه منعقده بین سازمان نقشه برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص نصب ایستگاه های جزر و مد سنجی در سواحل جنوب و شمال کشور و همچنین نصب ۱۳ ایستگاه در قالب این تفاهم نامه نیز از دیگر موارد ارائه شده در این سخنرانی بود.

در بخش سوم کارگاه؛ آقای دکتر سلطانپور مدیر کل آبنگاری سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اهمیت کنترل ارتفاعی ایستگاه های پایش تراز آب سخنرانی خود را آغاز نمود.

وی در این باره کشور ایران را از منظر فعالیت های ژئودینامیکی از جمله کشورهای فعال دنیا عنوان کرد و بر اهمیت آنالیز داده های جزرو مدی در موضوع کنترل و تصحیح حرکات پوسته زمین تأکید کرد.

اختلاف سیستم های ارتفاعی و دیتوم های ارتفاعی کشورهای مجاور و یکسان سازی این سیستم ها به منظور ایجاد سازگاری بین مشاهدات نیز در سخنرانی دکتر سلطانپور مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

مدیر آبنگاری سازمان نقشه برداری کشور در بخش پایانی سخنرانی خود در خصوص کنترل کیفی داده های جزر و مدی و نحوه پایش داده ها با استفاده از روش های آماری توضیحاتی ارائه کرد.

در این بخش نمونه هایی از داده های تراز سطح آب از سواحل شمالی و جنوب کشور در خصوص کاهش تراز سطح دریای خزر در سال های گذشته ونیز شبه سونامی اتفاق افتاده سال گذشته در بندر ” دیر” به نمایش گذاشته شد.

در پایان این نشست آموزشی یک روزه ، شرکت کنندگان درباره موضوعات علمی و تخصصی ارائه شده در این کارگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید