اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

دعوت به مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه برداری سال ۱۳۹۷

دکتری رشته مهندسی نقشه برداریدکتری رشته مهندسی نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

دعوت به مصاحبه داوطلبان شرکت در مصاحبه دکتری رشته مهندسی نقشه برداری در گرایش های فتوگرامتری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و ژئودزی سال ۱۳۹۷

تاریخ مصاحبه گرایش ژئودزی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۳ و تاریخ انجام مصاحبه برای غائبین موجه روز دوشنبه ۹۷/۴/۴ است.

تاریخ مصاحبه گرایش های فتوگرامتری، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۲ و تاریخ انجام مصاحبه برای غائبین موجه روز چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ است.

مکان مصاحبه:

تهران – خیابان ولیعصر – تقاطع میرداماد – روبروی ساختمان های اسکان – دانشکده مهندسی نقشه برداری

توضیحات لازم:

حضور در مصاحبه و بهمراه داشتن اصل کلیه مدارک ارسالی در ثبت نام غیر حضوری الزامی می باشد.

مسئولیت به همراه نداشتن اصل مدارک در روز مصاحبه و یا عدم حضور در مصاحبه به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری

دیدگاهتان را بنویسید