ژئوماتیکنقشه برداری

مدارک مورد نیاز جهت تمدید،تعویض و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

نقشه برداری,آزمون نظام مهندسی نقشه برداری,تمدید و ارتقا و تعویض پروانه اشتغال به کار مهندسی
آموزش نقشه برداری آپسیس

مدارک مورد نیاز جهت تمدید،تعویض و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

۱– مدارک عمومی

(۱-۱) تکمیل کاربرگ درخواست تمدید، تعویض،ارتقای پایه  پروانه اشتغال به کار مهندسی (کاربرگ)

(۱-۲) دو قطعه عکس رنگی ۴*۶ جدید تمام رخ بازمینه سفید (بدون عینک و کلاه و کروات و زیور آلات و دستمال گردن بدون روتوش) برای خانم ها  قرص صورت شخص با حجاب که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد. (عکس پرسنلی)

(۱-۳) اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی (درصورتیکه اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی جزء شرکت های خدمات آزمایشگاهی، کنترل بازرسی و انبوه سازان می باشد ارائه کپی برابر با اصل الزامی است.)

(۱- ۴) تصویرتمامی مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری) برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی) (برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.) (در صورت عدم ارائه مدرک برابر بااصل در سنوات قبل)

(۱-۵) نامه تسویه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  (طبقه همکف)

(۱-۶) اصل رسید بانکی (واریز شده به حساب شماره ۲۱۷۶۳۱۱۲۱۸۰۰۷ بانک ملی ایران به نام خزانه معین استان تهران به مبلغ ۶۰,۰۰۰ قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران یا باجه مستقر در سازمان)

(۱-۷) درصورت تغییر آدرس ارائه اصل وتصویر سند مالکیت + (آخرین قبض تلفن یا مبایعه نامه ) یا اجاره نامه رسمی آدرس جدید به نام شخص متقاضی  الزامی می باشد.

(۱-۸) پاکت پستی (تکمیل شده توسط شخص متقاضی و قابل تهیه از واحد انتشارات مستقر در طبقه منفی دو)

*اشخاص حقیقی که اصل پروانه اشتغال به کار آنها در قالب شخص حقوقی در شرکت ضبط می باشد، نیاز به تهیه پاکت پستی ندارند.

(۱-۹) تصویر کارت ملی و شناسنامه تمامی صفحات و کارت پایان خدمت برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی) (برابر با اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.)

۲- مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار

نامه مفاصا حساب مالیاتی از حوزه مربوطه به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به کار (با اخذ معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) در صورت مغایرت آدرس درج شده در ظهر پروانه اشتغال به کار با گواهی مالیاتی ارائه شده همراه داشتن مدارک احراز سکونت (سند یا اجاره نامه رسمی) به نام متقاضی الزامی می باشد. (اصل و تصویر)

۳-مدارک اختصاصی جهت ارتقاءپایه

(۳-۱) ارائه سابقه کار مورد نیاز، به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (کاربرگ)

(۳-۲) ارائه گواهینامه پایان دوره های آموزشی مصوب

(۳-۳) چناچه متقاضی به صورت همزمان خواستار ارتقاءپایه و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی به مدت سه سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامی است. (درصورتیکه اعتبار پروانه کمتر از سه ماه باشد.) (بند ۲-۱)

۴-مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صلاحیت جدید درپروانه اشتغال به کار

(۴-۱) جهت اضافه نمودن صلاحیت مجری برای رشته های تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری در پروانه اشتغال به کار مهندسی، ارائه یک سال سابقه کار درامر اجرای ساختمان در رشته مورد تقاضا و لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مرتبط ضروری است.

(۴-۲) جهت اضافه نمودن صلاحیت بازرسی لوله کشی گاز برای رشته مکانیک، ارائه گواهینامه آزمون دوره آموزشی (مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان و گواهی انجام دوره کار آموزی) ضروری است.

توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می‌بایست در قطع A4 ارائه گردد.

ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد.

**جهت تحویل مدارک حضور شخص الزامی می باشد.

**همراه داشتن مهر شهرسازی جهت اخذ تعهد (اشخاصی که دارای گواهینامه موقت می باشند) الزامی می باشد.


منبع: سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

دیدگاهتان را بنویسید