ژئوماتیکفرصت های شغلی

برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی کدهای پستی شهرها و روستاهای تابعه

اداره کل پست استان آذربایجانشرقی
آموزش نقشه برداری آپسیس
عنوان: برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی کدهای پستی شهرها و روستاهای تابعه
مناقصه گزار: اداره کل پست استان آذربایجانشرقی استان/ها: آذربایجان شرقی ،تهران
نوبت اعلام: یک مرحله ای ـ ارزیابی کیفی (فشرده) تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
شماره آگهی: ۲۰۰۹۷۱۱۵۰۰۰۰۰۰۳ ـ شماره ۹۷/۳الف.ش تهیه اسناد تا: – تاریخ انتشاردر سامانه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ـ دریافت از سایت: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
منبع: جهان صنعت ارسال اسناد تا: – تا ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
بازگشایی: – ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
شرح آگهی: برگزاری برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی کدهای پستی شهرستانهای اسکو ـ چاراویماق ـ سراب ـ مرند ـ میانه و شهرها و روستاهای تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شرایط آگهی: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت درمناقصه محقق سازند هزینه های درج آگهی مناقصه تماما به عهده برنده است
آدرس: اطلاعات تماس اداره کل پست استان و ارائه پاکتهای الف و د: تبریز، خیابان ارتش جنوبی، طبقه ششم، اداره کل پست استان آذربایجان شرقی ـ امور حقوقی
تلفن: ۳۵۴۳۰۸۸۴ ـ ۳۵۴۹۳۲۷۱ ـ اطلاعات تماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴ وبسایت: www.setadiran.ir
فکس: اعلام نشده ایمیل: اعلام نشده

دیدگاهتان را بنویسید