ژئوماتیکویدئو

آغاز برنامه ۱۶ آذر روز دانشجو | آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

روز دانشجو آموزشکده سازمان نقشه برداری ژئوماتیک
آموزش نقشه برداری آپسیس

? آغاز برنامه ۱۶ آذر روز دانشجو | آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

در این ویدیو آغاز برنامه ۱۶ آذر روز دانشجو در آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور و سخنرانی مجریان را خواهید دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید