اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

آخرین نشست اعضای کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری در سال ۹۵

شورای عالی نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

آخرین نشست اعضای کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری در سال ۹۵

“کمیسیون معین شورای عالی نقشه ‌برداری در اسفند ماه سال جاری با حضور آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان دبیر شورای عالی و رئیس کمیسیون معین و سایر اعضای کمیسیون، در سازمان نقشه ‌برداری کشور برگزار شد.”

به نقل از وب سایت سازمان نقشه برداری کشور، آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان رئیس سازمان نقشه برداری کشور، با خوشامدگویی، از حضور منظم اعضاء و همفکری آنها در زمینه های مورد بحث طی جلسات برگزار شده در سال جاری قدردانی کرد.

سپس گزارشی از فعالیت یک ساله دبیرخانه و موضوعات مطرح شده در جلسات از جمله ساماندهی فضای کسب‌ و کار نقشه و اطلاعات مکانی، برنامه‌ریزی روند انجام فتوگرامتری پهپاد و گرید ملی ارائه شد.

گفتنی است فتوگرامتری پهپاد و ساماندهی فضای کسب‌ و کار، موضوعاتی بوده اند که طی یک سال گذشته بیش از سایر موضوعات در نشست های دو ماه یک بار اعضای این کمیسیون به آن ها پرداخته شده است.

 همچنین در راستای مصوبات کمیسیون معین، شش جلسه کارگروه تخصصی نیز در مورد فتوگرامتری پهپاد برگزار و مقرر شد در جلسه مشترک بین رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و رئیس سازمان نقشه برداری کشور، این موضوع جمع بندی پس از آن به شورای عالی نقشه برداری ارسال شود.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون معین پیشنهاد دادند در سال ۹۶، سازمان نقشه برداری کشور، با معرفی ژئوپورتال ملی، نسبت به ترغیب دستگاه های اجرایی به مشارکت در این ژئوپورتال، اقدام کند.


منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید