ژئوماتیکویدئو

Peace Map: من UltraCam را به پرواز در می آورم

هواپیمای فتوگرامتری
آموزش نقشه برداری آپسیس

Peace Map: من UltraCam را به پرواز در می آورم

Aerial Mapper تصاویر رقومی را با دوربین های رقومی قالب بزرگ، و ۳۰ درصد سریع تر تهیه می کند.

Peace Map به دنبال نیاز مشتریان به تصاویر هوایی با کیفیت بالا، سیستم کاری خود را از دوربین های فیلمی (آنالوگ) به دوربین های هوایی رقومی UltraCam تغییر داد. Peace Map شش دوربین را خریداری نمود: یک UltraCam D، دو UltraCam Xp و سه دوربین هوایی رقومی فتوگرامتری UltraCam Lp. این شرکت اکنون قادر به ارائه تصاویری فوق العاده با کارایی تا ۳۰ درصد بیشتر است و قصد دارد در آینده دوربین های UltraCam بیشتری را خریداری نماید.

پاسخی بگذارید