آخرین نوشته های آپسیس

آیا میدانستید؟ (ویژه نقشه برداری)
اخبار ژئوماتیک

آیا میدانستید؟

آیا میدانستید؟ خط میسون دیکسون در حقیقت یک پیمایش نقشه برداری است. چارلز میسون و ارمیا دیکسون برای تعیین یک...