آخرین نوشته های آپسیس

برنامه طراحی پرواز Pix4Dcapture
فتوگرامتری

اپلیکیشن اندرویدی Pix4Dcapture

لینک دانلود اپلیکیشن: ? Take a look at "Pix4Dcapture" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pix4d.pix4dmapper پرواز پهپاد خود را، جهت تهیه نقشه و مدلسازی سه...