اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

?استقبال خوب از غرفه شرکت های #آپسیس و #زاویه در دومین روز از نمایشگاه کار دانشگاه تبریز✌️

دیدگاهتان را بنویسید