بستن
.0 / 5

کاربردهای GIS/دیجیتایز کردن

162

دیجیتایز کردن به معنای رقومی کردن است. یعنی اینکه با در دست داشتن یک عکس هوایی که تا حد زیادی باید به صورت قائم اخذ شده باشد، می توان با ترسیم عوارض داخل عکس مثل مسیرها (line)، ساختمان ها (polygone)، و حتی چراغ های راهنمایی و رانندگی (point)، عکس موردنظر را تبدیل به نقشه کرد.

برای شروع ابتدا عکس را در نرم افزار اضافه می‌کنیم.سپس با استفاده ازمنوی ArcCatalog یک Shapefile  ایجاد می کنیم تا عوارض رقومی شده به عنوان Shapefile ذخیره شود.

 Digitizing

سپس روی Shapefile کلیک کرده نوع و نام آن را انتخاب می کنیم و پس از انجام این عملیات ها Shapefile  موردنظر در بخش Table Of Contents اضافه می ‌شود.

 Digitizing1

برای شروع ترسیم باید بخش Editor  را فعال کرد برای این کار بالای فضای خالی نرم افزار راست کلیک کرده و گزینه Editor  را انتخاب می کنیم تا این بخش اضافه شود.

سپس در بخش Table Of Contents  ،Shapefile موردنظر را انتخاب کرده و از بخش Editor گزینه Start Editing را فعال می کنیم بعد از انجام این عمل پنجره جدیدی به نام Create Feature باز می شود.

 Digitizing2

در این پنجره Shapefile را انتخاب کرده و شروع به رسم عارضه ها می کنیم.

 Digitizing3

درنهایت بعد از ترسیم از بخش Editor ابتدا گزینه Save Edits و بعد Stop Editing را انتخاب می کنیم تا ترسیمات ذخیره و به پایان برسد.

Digitizing4

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

سیستم اطلاعات مکانی,سیستم اطلاعات جغرافیایی,GIS

کاربردهای GIS/ژئورفرنس کردن ژئورفرنس کردن یعنی بردن یک

دکتر عیسی نریمانی,gis

عیسی نریمانی: سیستم GIS که آن هم یک سیستم ماهواره ای

نقشه برداری,کاداستر,GPS,ژئودزی,GIS,فتوگرامتری,LIS,سیستم اطلاعات جغرافیایی,سیستم اطلاعات مکانی

نقشه برداری یکی از قدیمی ترین فن های مورد استفاده بشر ب

ملزومات مدل سازی داده جغرافیایی,خصوصیات مکانی زمانی,GIS,خصوصیات مکانی زمانی برای مدل سازی این ویژگی ROAD ، از بسته ابزاری Perceptory[1] استفاده شده است. بسته ابزاری Perceptory یک ابزار مدل سازی بصری است که برای طراحی مدل مفهومی کلاس های اشیاء بر اساس دیدگاه شئ گرای UML از آن استفاده می شود. با استفاده از چنین ابزاری مدل سازی پایگاه داده مکانی ساده تر می شود. Perceptory از لغات Perception به معنای قدرت ادراک و Repository به معنای منبع اقتباس شده است. Perceptory در تمامی اجزای پایه ای UML حضور پیدا می کند و مدل سازی ویژگی های مکانی اشیای جغرافیایی را در ساده ترین شکل میسر می سازد. چند استانداردی و چندزبانه بودن این ابزار یکی از ویژگی های بارز آن به شمار می رود. در داخل مجموعه ی Perceptory آیکون هایی با عنوان صورت نگاشت[۲] وجود دارد که هر کدام تعریف و عملکرد خاصی دارند. صورت نگاشت های پایه می توانند برای ایجاد هندسه های پیشرفته و متنوع به اشیاء ملحق می شوند، ترکیبی از یکی از صورت نگاشت ها با دیگری در یک فضای خاص مثل شئ ROAD ، قابلیتی برای آن ایجاد می کند که در آن ROAD می تواند بر اساس پاره خط ها و چندضلعی ها نمایش داده شود. PERCEPTORY صورت نگاشت های مکانی زمانی در Perceptory

در این قسمت ملزومات مدل سازی داده­ جغرافیایی بر حسب ویژ

سیستم اطلاعات زمین,LIS,GIS,سیستم اطلاعات مکانی,سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات زمین (LIS) ابزاری است برای تصمیم گیری های ق

دیدگاهی بگذارید