بستن
.0 / 5

کاربردهای GIS/دیجیتایز کردن

86

دیجیتایز کردن به معنای رقومی کردن است. یعنی اینکه با در دست داشتن یک عکس هوایی که تا حد زیادی باید به صورت قائم اخذ شده باشد، می توان با ترسیم عوارض داخل عکس مثل مسیرها (line)، ساختمان ها (polygone)، و حتی چراغ های راهنمایی و رانندگی (point)، عکس موردنظر را تبدیل به نقشه کرد.

برای شروع ابتدا عکس را در نرم افزار اضافه می‌کنیم.سپس با استفاده ازمنوی ArcCatalog یک Shapefile  ایجاد می کنیم تا عوارض رقومی شده به عنوان Shapefile ذخیره شود.

 Digitizing

سپس روی Shapefile کلیک کرده نوع و نام آن را انتخاب می کنیم و پس از انجام این عملیات ها Shapefile  موردنظر در بخش Table Of Contents اضافه می ‌شود.

 Digitizing1

برای شروع ترسیم باید بخش Editor  را فعال کرد برای این کار بالای فضای خالی نرم افزار راست کلیک کرده و گزینه Editor  را انتخاب می کنیم تا این بخش اضافه شود.

سپس در بخش Table Of Contents  ،Shapefile موردنظر را انتخاب کرده و از بخش Editor گزینه Start Editing را فعال می کنیم بعد از انجام این عمل پنجره جدیدی به نام Create Feature باز می شود.

 Digitizing2

در این پنجره Shapefile را انتخاب کرده و شروع به رسم عارضه ها می کنیم.

 Digitizing3

درنهایت بعد از ترسیم از بخش Editor ابتدا گزینه Save Edits و بعد Stop Editing را انتخاب می کنیم تا ترسیمات ذخیره و به پایان برسد.

Digitizing4

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

داده برداری,داده رستری,سیستم اطلاعات مکانی,توپولوژی,سیستم اطلاعات جغرافیایی, GIS

حجم زیاد اطلاعات و کاربردهای فراوان آنها در نظامهای مخ

نقشه برداری,کاداستر,GPS,ژئودزی,GIS,فتوگرامتری,LIS,سیستم اطلاعات جغرافیایی,سیستم اطلاعات مکانی

نقشه برداری یکی از قدیمی ترین فن های مورد استفاده بشر ب

دکتر عیسی نریمانی,gis

عیسی نریمانی: سیستم GIS که آن هم یک سیستم ماهواره ای

داده‌های مکانی

تاکید برنامه ششم بر توجه به داده‌های مکانی رییس سازما

GIS Data Model

وقتی با داده ها و اطلاعات مرتبط با جغرافیا یا مکان سروک

دیدگاهی بگذارید