بایگانی برچسب ها:ژیروسکوپ

نظام مهندسینقشه برداری

دستگاه ژیروتئودولیت چیست؟

دستگاه ژیروتئودولیت چیست؟ عملکرد gyro-theodolite (ژایروتئودولیت) چگونه است؟ ژیروتئودولیت (ژيروسكوپ + تئودوليت) در مهندسی نقشه‌برداری چه کاربردی دارد؟ مقدمه در...