بایگانی برچسب ها:گالیلئو

فعالیت های فضایی | ماهواره گالیلئو
اخبار ژئوماتیکچارسوسنجش از دور

فعالیت های فضایی در سال ۲۰۱۶

فعالیت های فضاییسال ۲۰۱۶ آسمان عرصه ماموریت های فضایی مشترک برای دستیابی به اسرار کرات دیگر بود. فضاپیماهایی با همکاری...