بایگانی برچسب ها:ژئودینامیک

اخبار ژئوماتیک

رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور: در حال حاضر آتشفشان دماوند، تهران را تهدید نمی‎کند.

اظهارات رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشوردرباره آتشفشان دماوند و گسل های تهران نانکلی: در حال حاضر...

مصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک کنفرانس ملی فن آوری ها...

مدلسازی سری های زمانی موقعیت GPS, سری زمانی,ژئوفیزیک,ژئودینامیک, سیستم تعیین موقعیت جهانی,GPS
ژئودزیژئوماتیکهیدروگرافی

مدلسازی سری های زمانی موقعیت GPS

سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات است که بر اساس زمان یا هر کمیت دیگر با فواصل یکسان مرتب می شود. سری های زمانی موقعیت نیز تابع این تعریف می ‌باشند و به صورت دنباله ای از مشاهدات موقعیت در سطح زمین در زمان های مختلف شناخته می شوند.