بایگانی برچسب ها:ژئودزی

اخبار ژئوماتیک

گزارشی از میزان نرخ فرونشست زمین درکشورهای مختلف جهان

در حالی که طبق بررسی های به عمل آمده از سوی اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه...

اخبار ژئوماتیک

رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور: در حال حاضر آتشفشان دماوند، تهران را تهدید نمی‎کند.

اظهارات رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشوردرباره آتشفشان دماوند و گسل های تهران نانکلی: در حال حاضر...

مصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک کنفرانس ملی فن آوری ها...