بایگانی برچسب ها:پهپاد فتوگرامتری

لیدار
ژئوماتیک

داده های شدت لیدار و کاربردهای آن چیست؟

مثالی از کاربردهای داده های شدت لیدار شدت لیدار به عنوان شدت بازگشت پرتو لیزر ثبت می شود. در سیستم...

پردازش¬های فتوگرامتری هوایی
فتوگرامتری

Topcon یکپارچه ­سازی پیشرفته Bentley را برای پردازش­های فتوگرامتری هوایی اعلام کرد

Topcon یکپارچه ­سازی پیشرفته Bentley را برای پردازش­های فتوگرامتری هوایی اعلام کرد. گروه تعیین موقعیت Topcon محصول جدیدی مبتنی بر...

به وسیله یک دوربین و پرنده بدون سرنشین، بازسازی یک معدن را نظارت کنید
اخبار ژئوماتیکفتوگرامتری

به وسیله یک دوربین و پرنده بدون سرنشین، بازسازی یک معدن را نظارت کنید.

شرکت های معدن اغلب لازم است پس از استخراج مواد معدنی، مناطق معدنی را به شرایط اقتصادی قابل استفاده بازگردانند....