بایگانی برچسب ها:همایش ژئوماتیک 95

گزارش اختتامیه همایش ژئوماتیک
اخبار ژئوماتیک

اختتامیه همایش ژئوماتیک

امروز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ، مصادف بود با پایان همایش و نمایشگاه ملی بیست...