بایگانی برچسب ها:نقشه برداری پهپادی

ژئوماتیکفتوگرامتری

نقشه برداری از بزرگترین معدن مس آسیا با استفاده از یک پهپاد

نقشه برداری از بزرگترین معدن مس آسیا با استفاده از یک پهپاد در اوایل می سال ۲۰۱۸، شرکت UpVision جمهوری...

پهپاد نقشه برداری
ژئوماتیکفتوگرامتری

پهپادهای مناسب برای عکسبرداری هوایی

پهپادهای مناسب برای عکسبرداری هوایی تصاویر هوایی تهیه شده از طریق پرنده های بدون سرنشین، با وارد عمل شدن بسیاری...

نقشه برداری پهپادی
ژئوماتیکفتوگرامتری

نقشه برداری پهپادی به تشخیص هجوم عمده شته ها کمک می کند

نقشه برداری پهپادی به تشخیص هجوم عمده شته ها کمک می کند یک پرورش دهنده چغندر قند در آیداهو از...

نقشه برداری با پهپاد
ژئوماتیکفتوگرامتری

۵ نکته ای که در هنگام راه اندازی عملیات پهپادی درون سازمان خود باید در نظر داشته باشید

۵ نکته ای که در هنگام راه اندازی عملیات پهپادی درون سازمان خود باید در نظر داشته باشید درس هایی...