بایگانی برچسب ها:نقشه برداری با پهپاد

لیدار
ژئوماتیک

داده های شدت لیدار و کاربردهای آن چیست؟

مثالی از کاربردهای داده های شدت لیدار شدت لیدار به عنوان شدت بازگشت پرتو لیزر ثبت می شود. در سیستم...

نقشه برداری با پهپاد
ژئوماتیکفتوگرامتری

چرا نرم افزار فتوگرامتری من از دوران تصویر پشتیبانی نمی کند و چگونه نرم افزار فتوگرامتری Geo-Photomap از دوران تصویر پشتیبانی می کند

یکی از چالش های اصلی در نظارت یا سیستم های فتوگرامتری مجهز به پهپادهای مولتی روتور اثرات لرزش ناشی از...

پهپاد نقشه برداری Delair UX11
فتوگرامتری

گروه مشاوران Weaver پهپاد Delair UX11 را برای نقشه برداری بزرگ مقیاس تصویب کرد

گروه مشاوران Weaver پهپاد Delair UX11 را برای نقشه برداری بزرگ مقیاس تصویب کرد یکی از فروشندگان محلی Delair تامین...

پردازش¬های فتوگرامتری هوایی
فتوگرامتری

Topcon یکپارچه ­سازی پیشرفته Bentley را برای پردازش­های فتوگرامتری هوایی اعلام کرد

Topcon یکپارچه ­سازی پیشرفته Bentley را برای پردازش­های فتوگرامتری هوایی اعلام کرد. گروه تعیین موقعیت Topcon محصول جدیدی مبتنی بر...