بایگانی برچسب ها:نجوم

چارسوژئودزیژئوماتیک

خواجه نصیرالدین توسی|نظریه پرداز مکتب مراغه

خواجه نصیرالدین توسی ریاضی دان و ستاره شناس شهیر ایرانی، در قرن هفتم هجری می زیست. او را باید یکی...