بایگانی برچسب ها:میدان مغناطیسی

نقشه برداری-میدان مغناطیسی-زمین
ویدئو

میدان مغناطیسی – شناخت بیشتر با استفاده از ماهواره های SWARM

برای شناخت بیشتر میدان مغناطیسی زمین، سه ماهواره SWARM در ۲۲ نوامبر به فضا پرتاب شدند. مثل یک قطب نمای...