بایگانی برچسب ها:موزه و نمایشگاه دائمی نقشه

نقشه‌ های قدیمی,موزه و نمایشگاه دائمی نقشه
اخبار ژئوماتیکچارسونقشه برداری

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه

موزه و نمایشگاه دائمی نقشه به همت شهرداری تهران و در زمینی با مساحت ۴۰۰ مترمربع در ۱۳۷۶ تأسیس شد. این موزه با خرید نقشه‌ های قدیمی، به ویژه نقشه‌ های مربوط به تهران و حوزه آن و تهیه مستندات تاریخی مربوط به این نقشه‌ ها، ضمن تبادل اطلاعات و تجارب علمی و فنی با مراکز فرهنگی داخلی و خارجی‌، سعی در تهیه و نگه‌ داری نقشه‌ ها با اصول علمی و فنی دارد.