بایگانی برچسب ها:ماهواره

اخبار ژئوماتیک

یادداشتی از دکتر نانکلی در آستانه پرتاب اولین ماهواره مدرن GPSIII

در ده سال گذشته دنیای ناوبری ماهواره ای تغییرات زیادی کرده است این تغییرات دراولین آرایش آسمانی ماهواره ها (GPS) وهمچنین در...

اخبار ژئوماتیکسنجش از دور

سخنرانی دکتر نادیا عباس‌زاده طهرانی -دبیر علمی نشست – سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا

سخنرانی دکتر نادیا عباس‌زاده طهرانی -دبیر علمی نشست - سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا در نشست تخصصی...