بایگانی برچسب ها:فرونشست

اخبار ژئوماتیک

گزارشی از میزان نرخ فرونشست زمین درکشورهای مختلف جهان

در حالی که طبق بررسی های به عمل آمده از سوی اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه...

اخبار ژئوماتیک

مخاطرات فرونشست در استان یزد و نقش داده‎های مکانی در توسعه و آبادانی و کاهش فقر و بیکاری

رئیس سازمان نقشه‎برداری کشور در سفر به استان یزد گفت: گسترش بهره‎وری از داده‌های مکانی گامی موثر در توسعه و...