بایگانی برچسب ها:عکس هوایی

پهپاد فتوگرامتری,uav,نقشه برداری هوایی,apsis
ژئوماتیکفتوگرامتری

پهپادها چگونه فتوگرامتری می کنند؟

پهپادها چگونه فتوگرامتری میکنند؟ سیستم فتوگرامتری برد کوتاه شامل یک دوربین غیرمتریک است که بر روی وسیله پرواز بدون سرنشین...