بایگانی برچسب ها:سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

SDI٬ آقای آزادی٬ آقای بکتاش٬ آقای شمعی٬ آقای قهرمانی٬ بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی٬ دکتر جمالی٬ زیرساخت داده مکانی٬ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران٬ سازمان نقشه برداری کشور٬ كار گروه تدوین بانك اطلاعات اراضی قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

پیش نویس توافقنامه سازمان امور اراضی کشور و سازمان نقشه برداری کشور

پیش نویس توافقنامه در نشست مشترک سازمان امور اراضی کشور و سازمان نقشه برداری کشور | با موضوع انجام عملیات...

سازمان نقشه برداری کشور, كار گروه تدوین بانك اطلاعات اراضی قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی, دکتر جمالی, سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران, آقای قهرمانی, آقای بکتاش,SDI, زیرساخت داده مکانی, آقای آزادی, بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی, آقای شمعی
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین نشست اعضای کار گروه تدوین بانک اطلاعات اراضی قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی

به نقل از وب سایت سازمان نقشه برداری کشور، در اولین نشست کار گروه، نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و کمک...