بایگانی برچسب ها:ساختمان پلاسکو

ساختمان پلاسکو پایش مانیتورینگ
ژئوماتیکویدئو

مانیتورینگ ساختمان های مجاور ساختمان پلاسکو شنبه ۲ بهمن

شروع به کار جرثقیل ۳۵۰ تن به منظور برداشتن آخرین قطعه بزرگ از خرابی های ساختمان پلاسکو. با برداشتن این...