بایگانی برچسب ها:تصویربرداری هوایی

تصویربرداری هوایی
فتوگرامتری

چرا در هواپیمای سرنشین دار با دوربین متریک و gnss/imu دقیق، بحث حذف نقاط کنترل زمینی مطرح نمی شود.

علت اینکه در هواپیمای سرنشین دار با دوربین متریک و gnss/imu دقیق با زوایای به دقت چندهزارم درجه و تعیین...

اخبار ژئوماتیک

تهیه ابرنقاط توسط اسکنر­های لیزری در مقایسه با فتوگرامتری سیستم ­های تصویر برداری هوایی بدون سرنشین (UAS)

تهیه ابرنقاط توسط اسکنر­های لیزری در مقایسه با فتوگرامتری سیستم­های تصویر برداری هوایی بدون سرنشین (UAS) آیا ابرنقاط تهیه شده...

DJI Phantom 3
ژئوماتیکفتوگرامتری

تصویربرداری هوایی از طریق پهپادها

تصویربرداری هوایی از طریق پهپادها تصاویر هوایی اخذ شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین، با نقش آفرینی تولیدکنندگان تجهیزات، توسعه دهندگان...