بایگانی برچسب ها:تصاویر هوایی

پهپاد فتوگرامتری
اخبار ژئوماتیکفتوگرامتری

پر کردن فضاهای خالی بین تصاویر هوایی و داده های زمینی اخذ شده

پر کردن فضاهای خالی بین تصاویر هوایی و داده های زمینی اخذ شده چالش های پهپاد ها در تهیه نقشه...

اخبار ژئوماتیک

درخواست رئیس سازمان نقشه‎برداری از آیت‎الله حسینی بوشهری: علما و روحانیون با ورود به مساله فرونشست، مردم را از نتایج مخرب آن مطلع کنند.

درخواست رئیس سازمان نقشه‎برداری از آیت‎الله حسینی بوشهری: علما و روحانیون با ورود به مساله فرونشست، مردم را از نتایج...