ژئوماتیکهیدروگرافی

CalTrans در حال ایجاد روش های جدید ارزیابی فرسایش با استفاده از ناوبری اینرشیال و GPS است

هیدروگرافی
آموزش نقشه برداری آپسیس

CalTrans در حال ایجاد روش های جدید ارزیابی فرسایش با استفاده از ناوبری اینرشیال و GPS است

نقشه برداری عمق سنجی در زیر پل ها با چالش های عظیم منتج شده از موانع جزئی و یا کلی در خط دید ماهواره های GPS/GNSS بکار گرفته شده برای تعیین موقعیت، روبروست. به محض اینکه قایق نقشه برداری به پل نزدیک می شود، ابتدا کیفیت موقعیت کاهش یافته و اندکی بعد امکان تعیین موقعیت بطور کامل از دست می رود. برای غلبه بر این مشکل، راه حل های غیر GPSای نظیر تعیین موقعیت اپتیکی با استفاده از یک توتال استیشن در ساحل و رفلکتور روی قایق بکار گرفته می شوند. اندازه گیری ها به آهستگی انجام می شوند و موقعیت پایه های پل ممکن است نیاز به اندازه گیری از چندین موقعیت توتال استیشن در ساحل داشته باشند و برخی بخش های منطقه تحت نقشه برداری ممکن است هنوز قابل اندازه گیری نباشند. CalTrans برای بهبود برنامه فرسایش پل های خود، در حال ارزیابی فناوری های توسعه ای جایگزین برای کمک به جمع آوری داده ها در زیر پل ها بطور کامل هستند.
CalTrans از سال ۲۰۱۵ تجهیزات اکوساندر CEE HydroSystems را معمولاً در ترکیب با تعیین موقعیت GPSای Trimble PPK برای مطالعات عمق سنجی خود بکار گرفته اند. در سال ۲۰۱۷، بررسی هایی در ارتباط با سامانه های راهبری اینرشیال (INS) با هدف شناسایی یک راه حل که امکان ارائه اطلاعات عمقی و موقعیتی پیوسته حتی در هنگام عبور قایق نقشه برداری از زیر یک پل، انجام شد. زمانی که تجهیزات INS در حال استفاده است، تحت شرایط نرمال و با یک دید باز به آسمان، تعیین موقعیت ماهواره ای GPS برای داده های نقشه برداری هیدروگرافی مورد استفاده قرار می گیرد، اما به محض اینکه دید به ماهواره ها زیر پل مسدود می شود خروجی تعیین موقعیت اینرشیال “ناوبری کور” تا اخذ دوباره سیگنال های GPS جایگزین می شود. از آنجایی که داده های خروجی یک پیغام موقعیتی GPSای طول جغرافیایی/عرض جغرافیایی منفرد بدون توجه به راستای تعیین موقعیت است، پروسه های متداول جمع آوری داده های GPS بسیار ساده هستند. INS دوتایی فضایی شرکت Advanced Navigation در سیدنی استرالیا که توسط CalTrans بکار گرفته شده، یک سیستم GNSS دو آنتنه است که با کمک سنجنده حرکتی اینرشیال MEMS خروجی داده های موقعیتی را بطور پیوسته یا از ماهواره ها و یا سامانه های حرکتی استخراج می کند تا به هدف دست یابد. ممکن است از روش های پساپردازشی خاص برای بهبود کیفیت داده های موقعیت اینرشیال استفاده شود.
بررسی تجهیزات برای توسعه پروسه های نقشه برداری ای که انحراف دقت تعیین موقعیت بالقوه و غیرقابل اجتناب ناشی از افزایش زمان از آخرین سیگنال موقعیت GPS خوب را کاهش می دهند، ادامه دارد.

منبع: ceehydrosystems.com

مطالب مرتبط:

۱. کاربرد GPS در فوتبال: چگونه تیم ها از GPS قابل پوشیدن در جام جهانی روسیه استفاده کردند.
۲. تقاطع مدارهای GPS و GALILEO روی ایستگاه بین المللی فضایی حاصل شده است
۳. آموزش استفاده از نرم افزار Locus Pro نرم افزار تخصصی GPS برای نقشه برداری


آموزش کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید