اخبار ژئوماتیکنقشه برداری

کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک ” ژئوماتیک در خدمت گردشگری “

آموزش نقشه برداری آپسیس

معرفی کنفرانس

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی:

فناوری چه درونزا و مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برونزا تلقی شود، مستلزم مدیریت بر فرآیند انتقال و توسعه می باشد. نوآوری عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه می باشد. امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ایفا می نماید لذا استفاده از نظریات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهی و صنعتی برای برنامه ریزی جهت تقویت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه های مختلف علوم ، مهندسی و بکارگیری یافته های جدید جهت بومی سازی و بکارگیری تکنولوژی های نوین مهندسی در جهان یک نیاز مهم می باشد. امروزه ضرورت توجه به وجود عناصر کاربردی در علوم و مهندسی می تواند حتی پایه های تولید ناخالص ملی برای عرصه صادرات پایدار به کشورهای منطقه و جهان تلقی گردد لذا تقویت هرچه بیشتر تکنولوژی و توان و ایده های علمی در علوم و مهندسی و توسعه آن موجبات باروری و خودباوری مردم یک کشور را نوعاً افزایش داده و آنرا به یک کشور مهم در جهان تبدیل می نماید. آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی محقق خواهد شدکه زیرساخت های علمی وعملی موجودباشد، دانشگاه ها ، سازمان های مهندسی و سایردستگاه های اجرایی ضامن و مجری ایجاد این زیرساخت ها می باشند.
 از این رو برگزاری  کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک در دانشگاه  تبریز جهت بهره گیری از تجارب اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی دانشگاه های ایران و فرهیختگان نهادهای علمی پژوهشی ایران فرصتی مناسب جهت تبادل  اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستگزاران و مدیران، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث مهندسی ژئوماتیک می باشد. برگزاری این کنفرانس امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها ومراکزتخصصی کشور درزمینه مفاهیم مشترک علوم ، مهندسی وسایرموضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم می سازد. بر این اساس، دبیرخانه اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک دانشگاه تبریز با افتخار از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می نماید با شرکت در برنامه های متنوع این کنفرانس در این رویداد مهم ملی مشارکت نموده وبا ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی خود، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

برای درخواست کارگاه لطفا با دبیر اجرایی کنفرانس تماس حاصل فرمایید.

دبیر کنفرانس: خانم دکتر ندا کفاش

تلفن تماس: ۰۹۱۴۴۱۱۴۹۲۹

برای دانلود فرم  در خواست کارگاه  ثبت نام کلیک کنید.

پژوهشگران عزیز جهت ارسال مقالات خود از فرمت ارائه شده در صفحه http://ngtu.ir/fa/?id=45&p=12 مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید