ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

کاربردهای GIS/جوین Join

GIS,سیستم اطلاعات مکانی,سیستم اطلاعات جغرافیایی,GIS,Join
آموزش نقشه برداری آپسیس

کاربردهای GIS/جوین Join

جوین به این معناست که اطلاعات توصیفی هر پارسل را در ArcGIS وارد کنیم تا اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی باهم به کار رود و آنالیزهای بهتری انجام گیرد.

برای شروع فایل اطلاعات مکانی که معمولاً به صورت یک فایل اکسل است را اضافه می کنیم. روی Shapefile مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Join را انتخاب می کنیم.

 join

join1

در ادامه پنجره بالا باز می شود.

در قسمت آبشاری اول باید نوع روشی که می خواهیم جوین طبق آن انجام شود را انتخاب کنیم که در اینجا جوین از طریق اطلاعات مکانی انجام می شود.

در قسمت شماره ۱ فیلدی که جوین از طریق آن انجام می شود را انتخاب می کنیم.

در قسمت ۲ جدولی که حاوی اطلاعات مکانی است را انتخاب می کنیم.

در قسمت ۳ فیلدی که در جدول اطلاعات مکانی ، کلید جوین است و جوین از طریق آن انجام می شود را انتخاب می کنیم و در نهایت ok را انتخاب می کنیم و عملیات جوین به اتمام می رسد.

نکته: در قسمت های شماره ۱ و ۳ باید یک فیلد مشترک بین جدول اطلاعات مکانی و جدول پلیگون ها انتخاب کنیم و این یک راه ارتباطی میان این دو جدول است.

در اینجا ستون مشترک دو جدول کد پستی آن هاست. نرم افزار با بررسی کدپستی دو جدول، کدپستی هایی که با هم مطابقت دارند را انتخاب می کند و دیگر اطلاعات هر پارسل را به آن انتقال می دهد.


مطالب مرتبط:

۱.نور زدایی از بافت با بکارگیری Agisoft PhotoScan Professional
۲.کنترل عبور و مرور با GIS: نقش تاثیرگذار “GIS” در مدیریت حمل و نقل شهری
۳. GISPlus چیست؟


آموزش نرم افزار arcGIS

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی نرم افزار ArcGIS (مقدماتی)  کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید