ژئوماتیکسنجش از دور

ماموریت و وظایف سنجش از دور سازمان فضایی ایران

آموزش نقشه برداری آپسیس

ماموریت و وظایف سنجش از دور سازمان فضایی ایران

 • همکاری در تهیه و تدوین سیاست­ ها، خط مشی ها و برنامه های بخش سنجش از دور کشور.
 • مشارکت در تهیه و تدوین اهداف کمی و کیفی بخش سنجش از دور کشور و تعیین اولویت برنامه ها با توجه به منابع انسانی و فیزیکی بخش.
 • انجام بررسی های فنی طرح های مختلف بخش سنجش از دور کشور و ارائه گزارشات لازم.
 • همکاری در تهیه و تدوین سند توسعه بخش سنجش از دور کشور.
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت توسعه بخش سنجش از دور کشور.
 • پیش بینی و پیشنهاد برنامه ها، طرح ها و پروژه ها و منابع مالی مورد نیاز آنها در برنامه های سالیانه و پنج ساله توسعه بخش سنجش از دور کشور.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل روند اجرایی برنامه های بخش سنجش از دور کشور و ارائه گزارشات لازم در این خصوص.
 • نظارت بر کلیه برنامه ها و طرح های بخش سنجش از دور کشور و ارائه گزارشات لازم.
 • نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای تعهد شده و ارجاع شده از سوی سازمان که مرتبط با فناوری سنجش از دور هستند.
 • جمع آوری آمار و اطلاعات از فعالیت های مختلف بخش سنجش از دور جهت بهره برداری لازم و ارائه به موقع آن ها به واحد مربوطه.
 • بررسی و مطالعه روند توسعه فناوری سنجش از دور در کشورهای موفق و به کارگیری مطالعات در تدوین برنامه های بخش سنجش از دور کشور.
 • گسترش همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با فناوری سنجش از دور در داخل و خارج از کشور.
 • بررسی و مطالعه برنامه ها و توصیه های ارائه شده توسط مجامع تخصصی منطقه ای و بین المللی و اعمال آنها در برنامه های بخش سنجش از دور کشور.
 • انجام مطالعات و بررسی های لازم پیرامون وضعیت موجود فناوری سنجش از دور در کشور.
 • مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص آزاد سازی و خصوصی سازی فعالیت های مرتبط با سنجش از دور.
 • تهیه و تدوین برنامه های به کارگیری فناوری سنجش از دور در بخش های مختلف کشور.
 • زمینه سازی برای همکاری مناسب و موثر بخش سنجش از دور با سایر بخش های کشور.
 • برنامه ریزی در راستای توزیع، استقرار و توسعه امکانات و تاسیسات بخش سنجش از دور با عنایت به قابلیت ها، مزیت ها و ظرفیت های منطقه ای کشور.
 • برنامه ریزی در راستای ایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیت ها و ارتقا ظرفیت و توانمندی های نهادها و مراکز غیر­دولتی بخش سنجش از دور.
 • مشارکت در تهیه و تدوین خط مشی ها و راهبردهای بهینه در راستای ترویج و عمومی سازی کاربردها و قابلیت های فناوری سنجش از دور.
 • بررسی طرح های کلان پیشنهادی در زمینه های تاسیس، تجهیز، توسعه، نگهداری و بهره برداری در قلمرو فناوری سنجش از دور و اظهار نظر نسبت به آن ها.
 • ارائه پیشنهاد برای تدوین برنامه های همکاری بین المللی در قلمرو فناوری سنجش از دور.
 • همکاری به منظور حضور فعال و موثر در مجامع، اتحادیه ها و همایش های داخلی و بین المللی مرتبط با سنجش از دور.
 • همکاری با واحد آموزش در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی مرتبط به سنجش از دور.

  مطالب مرتبط:

  ۱. معرفی سنجنده های سنجش از دوری/WorldView-1
  ۲. معرفی سنجنده های سنجش از دوری/GoeEye-1
  ۳. سنجش‌ازدور چیست؟


  دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای پردازش تصاویر راداری (InSAR) به منظور محاسبه تغییر شکل سطحی

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای پردازش تصاویر راداری (InSAR) به منظور محاسبه تغییر شکل سطحی کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید