اخبار ژئوماتیک

نشست تخصصی مساحت ایران از دیروز تا امروز

نشست تخصصی سازمان نقشه برداری كشور
آموزش نقشه برداری آپسیس

سازمان نقشه برداری کشور  برگزار می کند

نشست تخصصی مساحت ایران از دیروز تا امروز با موضوع “بررسی ابعاد مختلف اندازه گيری ‎مساحت كشور”، با حضور و سخنرانی اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و متخصصان  ۱۵ مرداد ماه در سازمان نقشه برداری كشور برگزار می‌شود.

محورها:
? چالش های تعیین حدود مرزی و چگونگی تعیین مساحت کشور.
? خطوط مبنا، پهنه های آبی و مساحت کشور، خطوط مبنایی ساحل و نقش آن در تعریف حدود دریایی.
? مبنای اندازه گیری و محاسبه سطح در پهنه های وسیع سرزمینی.
? تاریخچه اندازه گیری مساحت کشور در سازمان نقشه برداری کشور.
? روش های سنتی تعیین مساحت ایران.
? اندازه گیری مساحت ایران با نگاهی متفاوت.
? مبانی حقوق اندازه گیری مساحت کشورها.

از محققان، دانش پژوهان و متخصصان که مایلند در این نشست تخصصی شرکت نمایند، تتقاضا می شود حداکثر تا روز دوشنبه ۷ مرداد ماه مقاله خود را به آدرس پست االکترونیکی info@ncc.org.ir ارساال نمایند؛ تا پس از داوری، مقالات منتخب در این نشست تخصصی ارایه شوند.

خواهشمند است عنوان مقاله در موضوع ایمیل قید شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمائید.

۶۶۰۷۱۱۱۷ – ۰۲۱ 

روابط عمومی سازمان ننقشه برداری کشور 
www.ncc.org.ir

دیدگاهتان را بنویسید