ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

در مسیر مدل سازی پدیده های جغرافیایی/مدل داده رابطه ای

در مسیر مدل سازی پدیده های جغرافیایی,مدل داده رابطه ای,GIS
آموزش نقشه برداری آپسیس

در این مقاله قصد داریم به معرفی یکی از رایج ترین مدل های داده یعنی مدل رابطه ای بپردازیم.

مدل رابطه ای متداول ترین مدل داده است که داده ها و ارتباط بین آنها را به صورت مجموعه ای از جداول نمایش می دهد. یک پایگاه داده رابطه ای، پایگاه داده ای است که با مدل رابطه ای مطابقت داشته باشد و به صورت مجموعه ای از جداول که از دید کاربر قابل درک هستند دیده می شود. یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای سیستمی است که داده را طبق مدل رابطه ای مدیریت می کند. پایگاه داده رابطه ای مجموعه ای از آرایه های دو بعدی است که جدول یا رابطه نامیده می شوند. جدول مهمترین ساختار داده ای در سیستم پایگاه داده رابطه ای است؛ هر جدول داده ها را به صورت سطرها و ستون ها شکل می دهد. یک سطر از یک جدول را یک تاپل می نامند. هر تاپل در جدول نمایان­گر یک نمونه از یک موجودیت است که رکورد هم گفته می شود. هر ستون در جدول نشان دهنده یک صفت خاصه از یک نوع موجودیت است که فیلد نامیده می شود. در هر فیلد نوع خاصی از داده­ ها ذخیره می گردد.

در مدل رابطه ای هیچ دو سطری در جدول نباید مشابه باشند. این در واقع یک ویژگی اساسی جدول است. اگر دو سطر دو نمونه موجودیت متفاوت را در دنیای واقعی نشان دهند به نحوی باید از هم متمایز شوند تا به هر کدام در جدول بتوان جداگانه رجوع کرد. پس بنابراین حداقل یک مقدار منحصر به فرد باید وجود داشته باشد که باعث متمایز شدن سطرها از یکدیگر شود. ستونی که حاوی این مقدار است کلید نامیده می شود .کلید دو خاصیت را باید دارا باشد: منحصر به فرد بودن و غیر تهی بودن. در یک رابطه انواع مختلفی از کلید ممکن است وجود داشته باشد: ابرکلید، کلید کاندید، کلید اولیه یا اصلی، کلید ترکیبی، کلید خارجی.

RELATIONAL-MODEL

مفاهیم مدل رابطه ­ای

در زیر به طور خلاصه برخی از ویژگی ها و مزایای مدل رابطه ای را مرور می کنیم:

  • متداول ترین مدل است و بر اساس تئوری ریاضی پایه ریزی شده است.
  • داده ها و روابط­ بین آنها در پایگاه داده به صورت مجموعه ای از جداول دیده می شود.
  • هر جدول با یک نام منحصر به فرد شناسایی می شود.
  • هیچ جدولی دارای سطرهای تکراری نیست.
  • ترتیب سطرها و ستون ها در جدول مهم نیست.
  • در یک ستون تنها یک مقدار ذخیره می شود.
  • ایجاد، دسترسی، استفاده و توسعه ی آن آسان است.
  • جداول قابل ویرایش هستند و سطرهای جدید به آسانی به مدل اضافه می شوند.
  • دیگر مدل های پایگاه داده را می توان بر اساس مدل رابطه ای ساده و به آن تبدیل کرد.

[۱] RDBMS

دیدگاهتان را بنویسید