اخبار ژئوماتیکژئوماتیکسنجش از دور

مدرسه تابستانی سنجش از دور فرانسه – ایران

مدرسه تابستانی سنجش از دور فرانسه - ایران
آموزش نقشه برداری آپسیس

مدرسه تابستانی سنجش از دور فرانسه – ایران

۱۶ تا ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷

مکان: دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مدرسه تابستانی سنجش از دور فرانسه - ایران

مدرسه شامل دو بخش است

۱- سخنرانی های علمی توسط متخصصین

۲- کارگاه های آموزشی (تئوری – عملی)

سوژه های کارگاه ها:

۱- تهیه نقشه و پوشش خاک با استفاده از تصاویر چند زمانه Sentinels

۲- معرفی و کار عملی با نرم افزار (ORFEO ToolBox) به همراه مقدمه ای به برنامه نویسی Python

۳- رادار آلتیمتری برای بررسی دریاچه ها، رودخانه ها و سیلاب ها

۴- تخمین و آنالیز پارامترهای سطح خاک (با و بدون پوشش گیاهی)

۵- تهیه سریع نقشه ها بعد از بلایای طبیعی

۶- تهیه سریع نقشه و محاسبه خشکسالی

مجریان:

  • پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • موسسه تحقیقات علمی و فن آوری محیط زیست و کشاورزی فرانسه
  • مرکز ملی مطالعات (آژانس) فضایی فرانسه

همکاران:

  • دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • دانشگاه تهران

حامی مالی:

موسسه سنجش از دور بصیر

بورس بصیر:

دو نفر از برترین های دوره به هزینه این موسسه به مدت ۲ ماه یک دوره تکمیلی را در کشور فرانسه خواهند کذراند.

منبع: سایت دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دیدگاهتان را بنویسید