ژئوماتیک

لیست دوره های کارشناسی ارشد مدرسه آپسیس

آموزش نقشه برداری آپسیس

برای شرکت در دوره ها با ما تماس بگیرید

تماس با آپسیس

 

ریاضیات ۱ و ۲ – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۳۵ ساعت – ۱۲ جلسه – هر جلسه  ۳ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۳۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس فرزام فتح ا… زاده

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


زبان تخصصی و عمومی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۴ ساعت – ۱۶ جلسه – هر جلسه ۱٫۵ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس حمید غیور

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰

 


معادلات دیفرانسیل – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۵ ساعت – ۱۶ جلسه – هر جلسه ۱٫۵ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس فرزام فتح ا… زاده

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


ژئودزی ۱ – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۱۶ ساعت – ۸ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس محمد میرزاعلی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


ژئودزی ۲ – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۰ ساعت – ۱۰ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس فرزام فتح ا… زاده

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


ژئودزی ماهواره ای – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۶ ساعت – ۱۳ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس محمد میرزاعلی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


فیزیکال ژئودزی  – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۶ ساعت – ۱۳ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس آناهیتا شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


نقشه برداری ۱ و ۲ – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۰ ساعت – ۱۰ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس محمد میرزاعلی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


نقشه برداری مسیر و زیر زمینی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۶ ساعت – ۱۳ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس امیر شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


تئوری خطاها و سرشکنی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۰ ساعت – ۱۰ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس امیر شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


نقشه برداری ژئودتیک – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۱۶ ساعت – ۸ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس امیر شهبازی

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


فتوگرامتری ۱ – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۰ ساعت – ۱۰ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس منیره شمشیری

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


فتوگرامتری تحلیلی – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۶ ساعت – ۱۳ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس منیره شمشیری

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


فتوگرامتری ۴ – آزمون کارشناسی ارشد

طول دوره : ۲۶ ساعت – ۱۳ جلسه – هر جلسه ۲ ساعت

زمان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام می شود

هزینه ثبت نام : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

شروع دوره : متعاقباً اعلام می شود

مشخصات مدرس : مهندس منیره شمشیری

آدرس محل تشکیل کلاس ها : متعاقباً اعلام می شود

ظرفیت : ۲۰


نویسندهمدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید