اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین نشست اعضای کار گروه تدوین بانک اطلاعات اراضی قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی

سازمان نقشه برداری کشور, كار گروه تدوین بانك اطلاعات اراضی قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی, دکتر جمالی, سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران, آقای قهرمانی, آقای بکتاش,SDI, زیرساخت داده مکانی, آقای آزادی, بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی, آقای شمعی
آموزش نقشه برداری آپسیس

به نقل از وب سایت سازمان نقشه برداری کشور، در اولین نشست کار گروه، نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران: آقای قهرمانی معاون مدیرکل سرمایه گذاری خارجی (به نیابت از آقای دکتر جمالی مدیر کل سرمایه گذاری خارجی)، خانم فرجی رییس اداره تشویق سرمایه گذاری و خانم کوهستانی کارشناس اداره سرمایه گذاری و نمایندگان سازمان نقشه برداری کشور: آقای شمعی مدیر کارتوگرافی و اطلس های ملی و سرپرست اداره کل سامانه ها و زیر ساخت های داده های مکانی، آقای آزادی معاون مدیر خدمات فنی، آقای بکتاش معاون مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل، آقای اسفندیاری رییس اداره روابط عمومی و خانم صادقی کارشناس اداره روابط عمومی، حضور داشتند.

پیرو اجرای تفاهم نامه همکاری های مشترک منعقده بین سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با سازمان نقشه برداری کشور، در راستای  “تدوین بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی “، اولین نشست اعضای کارگروه تدوین این بانک اطلاعاتی، در تاریخ ۳۱ مردادماه و در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای بکتاش، به مرور متن تفاهم نامه منعقده بین دو سازمان پرداخت. وی پیشبرد مفاد تفاهم نامه همکاری های مشترک را در گرو همکاری و همراهی مستمر کارشناسان فنی دو مجموعه دانست و هدف از تشکیل این کارگروه را تبادل اطلاعات و نظرات به منظور بهبود کیفیت و سرعت بخشیدن به ایجاد بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی، عنوان کرد.

در ادامه­ ی نشست، آقای قهرمانی افزود: بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی، از اهمیت بالایی برخوردار است. وی بر لزوم بررسی زمین های قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: از آنجایی که بسیاری از مراحل آغاز یک پروژه سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی خارجی، ناشناخته است، بنابراین در ابتدا با بهره مندی از اطلاعات مکانی و نقشه های موجود سازمان نقشه برداری کشور، می توان قابلیت ها و جذابیت های مکانی همه مناطق کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کرد.

۰۲

در ادامه آقای شمعی، به تبیین نحوه ایجاد بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی و مراحل فنی اجرایی آن و قابلیت ارایه سرویس های مکانی برخط سازمان نقشه برداری کشور در تدوین این بانک اطلاعاتی پرداخت. وی همچنین درباره نقش زیرساخت داده مکانی (SDI)، در پیشبرد اهداف تفاهم نامه مشترک دو سازمان، توضیحاتی ارایه کرد.

آقای آزادی نیز افزود: در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر، داده های مکانی پایه تولید شده توسط سازمان نقشه برداری کشور، بسیاری از نیازهای سازمان سرمایه گذاری را به منظور انجام ماموریت های آن سازمان، مرتفع می سازد. لیکن آن سازمان، جهت تکمیل و استفاده از بانک اطلاعاتی مذکور، به داده های تخصصی سایر سازمان ها و ارگان های مرتبط نیز نیاز خواهد داشت.

در خاتمه ی نشست، اعضای کارگروه، لزوم شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی مورد درخواست سرمایه گذران خارجی و بر آن اساس، تدوین نقشه راه ایجاد بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی را ضروری برشمردند. اعضا همچنین مقرر کردند، به منظور بهینه سازی روند همکاری های مشترک، جلسات مستمر کارگروه را برگزار نمایند و به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد تفاهم نامه و رفع مشکلات احتمالی،  هر سه ماه یک بار نیز، جلسه مشترکی با حضور رؤسای دو سازمان تشکیل شود.

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید