اخبار ژئوماتیکفتوگرامتری

عوارضی که در ۱:۵۰۰ باید تبدیل شوند/عوارضی که در مقیاس ۱:۲۰۰۰ می آید

تبدیل عکس به نقشه
آموزش نقشه برداری آپسیس

عوارضی که در ۱:۵۰۰ باید تبدیل شوند/عوارضی که در مقیاس ۱:۲۰۰۰ می آید

 • پل عابر پیاده بصورت خطی محور بالای آن تبدیل می شود و خرپله آن تبدیل نمی شود.
 • سوزن راه آهن در ۱:۵۰۰ تبدیل می شود (cell).
 • صفحه دوار لوکوموتیو بصورت خطی بسته تبدیل می شود.
 • مانع انتهای ریل در ارتفاع پای آن ترسیم می شود (cell).
 • راه بند ریل (جهت مسدود کردن تقاطع خیابان با راه آهن) (cell) پای عارضه تبدیل می شود درجهت صحیح آن.
 • مجسمه در ۱:۵۰۰آورده می شود پای عارضه با نماد تبدیل می شود.
 • چیلر در صورت بزرگ بودن بالای آن تبدیل و cell مربوطه در مرکز آن قرار می گیرد.
 • تراس ( بالکن یا بهارخواب) در ۱:۵۰۰ تبدیل می شود.
 • خرپشته در ۱:۵۰۰ تبدیل می شود.
 • مرز استان در ۱:۵۰۰ تبدیل می شود درصورت داشتن عکس گویا.
 • مرز بخش در ۱:۵۰۰ تبدیل می شود درصورت داشتن عکس گویا مرز شهرستان و غیره به همین صورت.
 • تابلوی تبلیغاتی در ۱:۵۰۰ در ارتفاع بالای عارضه تبدیل می شود (خط افقی بالای آن).
 • چراغ راهنمایی پای آن تبدیل می شود در ۱:۵۰۰٫
 • تابلوی راهنمایی در صورت نقطه ای cell پای آن در صورت خطی بودن خط آن بالای عارضه تبدیل می شود. کمتر از ۵/۱×۱ میلیمتر در مقیاس نقشه cell و بیشتر از آن بالای آن بصورت خطی تبدیل می شود.
 • چراغ روشنایی پای آن تبدیل می شود (در معابر پارک ها و جزایر وسط خیابان).
 • توالت عمومی در ۱:۵۰۰ تبدیل می شود و cell و shape با هم.
 • دریچه (منهول) بصورت cell تبدیل می شود.
 • سطل زباله در ۱:۵۰۰ بصورت cell تبدیل می شود (پای آن).
 • شیر آتش نشانی در ۱:۵۰۰بصورت cell تبدیل می شود (پای آن).

 

تهیه و تنظیم: مهندس منصور حسن پور کارشناس فتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور

دیدگاهتان را بنویسید