اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سرپرست آموزشکده نقشه برداری منصوب شد

آمورشکده سازمان نقشه برداری کشور
آموزش نقشه برداری آپسیس

با حکمی از سوی رئیس سازمان نقشه برداری کشور، دکتر “علیرضا قراگوزلو” به عنوان سرپرست آموزشکده نقشه برداری منصوب شد.

دکتر علیرضا آزموده اردلان در این حکم، انتصاب دکترقراگوزلو را با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند پژوهشی، آموزشی و اجرائی ایشان و با مشارکت همکاران و ظرفیت های موجود، موجبات رشد و ارتقاء روزافزون آن آموزشکده در راستای اهداف و برنامه های توسعه ای سازمان نقشه برداری کشور عنوان کرده است.

خاطرنشان می شود، آموزشکده نقشه ‌برداری وابسته به سازمان نقشه‌ برداری کشور با هدف تأمین نیازهای آموزشی سازمان نقشه ‌برداری کشور و کمک به تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه مهندسی نقشه ‌برداری کشور همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته در کنار فعالیت های سازمان نقشه‌ برداری کشور و با استفاده از امکانات با ارزش و کم‌‌نظیر آن ایجاد و توسعه یافته است.

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

دیدگاهتان را بنویسید