ژئوماتیکنقشه برداری

خدمات مهندسان نقشه بردار در ساختمان سازی

نقشه برداری,توتال استیشن,ساختمان سازی,مهندس نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

خدمات مهندسان نقشه بردار در ساختمان سازی

 • پیاده کردن مرز ملک در محل با توجه به نقشه های ثبتی و بررسی دقیق در خصوص عدم تجاوز به اراضی مجاور
 • تعیین حدود و مشخصات ملک بر روی نقشه های تفضیلی به منظور مشخص نمودن کاربری ملک
 • تهیه و تکمیل فرم مشخصات مورد مسیر باقیمانده با توجه به خطوط طرح تفضیلی مصوب
 • تهیه شناسنامه برای ملک با ثبت حدود اربعه ملک و نحوه اتصال به قطعات مجاور و مشخصات مسطحاتی و ارتفاعی محیط ملک
 • تطبیق ابعاد قید شده در سند با مرحله ۴ و ارائه گزارش لازم در صورت مغایرت با ارگان ها
 • پیاده کردن ملک پس از اصلاح حدود اربعه
 • تعیین تراز صفر ساختمان و علامت­گذاری و ثبت آن در محل مناسب
 • پیاده کردن تراز عملیات خاکی
 • پیاده کردن مرز پلان ساختمان
 • پیاده کردن آکس ستون ها و علامت گذاری و تثبیت بنچ مارک های مورد نیاز برای احیای محورها با ­توجه به حدود مجازخطاها
 • کنترل تراز کردن صفحه ستون ها با توجه به دقت خواسته شده
 • پیاده کردن و کنترل ستون ها از نظر ارتفاعی و قائم بودن
 • کنترل هندسه ساختمان با ایجاد شبکه های ژئودتیک برای کنترل پیشرفت صحیح عملیات اجرایی ساختمان طبق طرح از پیش تعیین شده برای ساختمان های بلند مرتبه
 • پیش آنالیز و طراحی شبکه میکروژئودزی در اطراف سازه برای بررسی جابجایی و نشست های احتمالی ویژه ساختمان های بلند مرتبه که عملیات باید به صورت دوره ای و دقیق انجام شود
 • تایید مجوز صدور عدم خلاف در پایان کار در خصوص استقرار صحیح بنا و تجاوز به املاک مجاور و تبعیت از تراز ارتفاعی معابر
 • تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها و برج ها برای ارائه به اشخاص و ارگان های درخواست کننده

 

دیدگاهتان را بنویسید